Teknelerde Kişisel Güvenlik


TEKNELERDE KİŞİSEL GÜVENLİK VE
GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI

HALATLARIN OLUŞTURDUĞU TEHLİKELER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Tekneler bağlama, ayrılma ve demirleme manevraları sırasında ve yelken yaparken halat kullanırlar. Bu işlemler esnasında halatların üstünde çok tehlikeli yükler bulunur. Bu yükün kontrol dışı boşalması kazalara sebebiyet verecektir. Bu nedenle halatlar kullanılırken şu hususlara dikkat edilmelidir.

HALATLARLA ÇALIŞIRKEN MUTLAKA ELDİVEN KULLANILMALIDIR
……………………………………………………..
Halatların kesici köşelere temas etmesi engellenmelidir Halat rodasının içine girilmemeli, üstüne basılmamalıdır
Halatların üzerine yağ – yakıt gibi zarar verici sıvılar dökülmemelidir. İşlemler sırasında halatın gam almama-sına dikkat edilmelidir
Naylon halatlar aşırı sıcakta güneş altında bırakılmamalıdır Tel halatların çok keskin dönüş yapıp flasalanmasına müsade edilmemelidir.
Halatlar kullanıldıktan sonra kirli bırakılmamalıdır Naylon halatlar sıcak yüzeylerle temas ettirilmemelidir
 • Teknik malzemenin yetkili kişiler tarafından onarımı yapılmalı, yetkisiz kişiler kesinlikle onarıma teşebbüs etmemelidir.
 • Çalışma ortamı temiz olmalı, yanıcı veya kaygan malzemenin çalışma platformuna dökülmesi durumunda hemen temizlik yapılmalıdır.
 • Çalışırken dikkat dağıtılmamalıdır.
 • Çalışma ortamında emniyetsiz malzemele olmamalıdır.
 • Motorun haraketli aksamlarının yanında çalışırken dikkatli olmalı, iş elbiseleri parçalı,yırtık ve sökük olmamalıdır. Uzun saçlı kişilerin saçları dağınık olmamalıdır.
 • Yakıt ikmali yapılırken ve akaryakıt gibi yanıcı malzemenin bulunduğu yerlerde çalışma yapılırken mutlaka yangın önlemi alınmalı, el altında portatif bir yangın söndürücü bulundurulmalıdır.
Direklerde çalışırken emniyet kemeri takmalı, gerektiği durumlarda kaymaz ayakkabılar giymelidir Göze zarar verecek çapakların oluştuğu çalışma ortamlarda koruyucu gözlük, tozlu işlemler yaparken toz maskesi kullanılmalıdır.
Kullanılan el aletlerinin elden düşmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bilinmeyen mekanik, elektrik ve elektronik cihazlara dokunulma-malıdır
Kullanılan malzemenin istenmeyen yerlere çarpmamasına, kıvılcım çıkarmamasına dikkat edilmelidir Kullanılmış üstüpü ve yağlı bezler ortalıkta bırakılmamalı, özel çöp tenekelerine atılmalıdır.

YAŞAM YERLERİNİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ TEHLİKELER VE UYULMASI GEREK KURALLAR

Sigara içilmeyen yer uyarılarına dikkat edilmeli ve belirlenen yerler dışında sıgara içilmemelidir Yataklarda kesinlikle sigara içilmemelidir
 • Halat manevrasında halat üzerindeki yükün kontrolumuz dışında boşalması ihtimaline karşı, halatın muhtemel savrulma yönünde durulmamalıdır.
 • Halat volta edilirken, halatla baba arasına el sokulmamalıdır.
 • Vinç üzerinde halat kullanırken, el, halat ve vinç arasına sokulmamalı. Standart kullanımda üç sargı yapılmalı ve yük, gerektiği zaman halatı fora edilmeden vinç üzerinden boşaltılmalıdır.
DONANIMIN OLUŞTURDUĞU TEHLİKELER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Güverte üzerindeki koç boynuzları, kurt ağızları, mapa gibi sabit donanımlar, özellikle gece güverte üzerinde yürürken ve çalışırken ciddi tehlikeler yaratır. Yelkenli teknelerde, bumba gibi, baş hizasındaki sabit ve haraketli donanımlar, yelken seyri ve tramola sırasında tehlikeli olabilir. Bu nedenle güverte üzerindeki donanımlara dikkat edilmeli ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

DENİZ DURUMUNUN OLUŞTURDUĞU TEHLİKELER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Kötü hava şartları personel için her zaman tehlike oluşturur. Şu tedbirler alınmalıdır.

Bütün haraketli malzeme mutlaka deniz bağına vurulmalidir Hava yağışlıysa güvertede çalışırken yağmurluk, kaymaz ayakkabı, bot veya çizme giyilmelidir.
Seyir sırasında, özellikle kötü hava şartlarında bütün lumbuzlar kapalı olmalıdır Bütün giriş çıkışlar ve kaportalar kapalı tutulmalıdır.
 • Güvertede görev yapmanın zorunlu olduğu durumlarda mutlaka can yeleği giyilmeli ve emniyet kemeri takılmalıdır.
 • Gece güverteye çıkarken can yeleği giyilmeli ve el feneri kullanılmalıdır

ÇALIŞMA ORTAMINDA KARŞILAŞILACAK TEHLİKELER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 • Çalışırken asla telaşlı ve acaleci olmamalıdır.
 • Cihazların kullanma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.
Pasarelle veya borda iskelesi dışında tekneye tehlikeli geçişler yapılmamalıdır. Yürüken dikkat edilmeli, adım atılan yerde açık menhol, sabit veya haraketli donanım olmadığı görülmelidir
Kuzine üzerinde mutlaka muhafaza kullanılmalı ve denize çıkarken bütün mutfak malzemeleri emniyete alınmalıdır. Yaşam yerleri havalandırmasına dikkat edilmeli, manifoltlar rüzgar giriş ve çıkışına göre ayarlan-malıdır. Egzost gazlarının tekne içine girmesi engellenmelidir.
 • Tekne içinde muhafazası olmayan elektrikli ısıtıcılar kullanılmamalı ve kabin terk edilirken mutlaka fişi çekilmelidir.
 • Elektrikli aletler çalışır durumda fişte bırakılmamalıdır.
 • Islak ve kaygan güvertede yürürken dikkat edilmelidir

Not: Çizimler Kanada Sahil Güvenlik, Deniz Güvenliği El Kitabından alınmıştır.