Gemici Belgesi

GEMİCİ KURSU

GEMİCİ yeterliliği almış gemi adamları;

-          Tam boyu 8metreden küçük yolcu motorlarını yalnız başına sevk ve idare edebilmektedir.

-          Kabotaj ve Liman Seferinde 18 GT’den küçük Ticari Yatlarda Yat Kaptanı yerine gemici kaptanlık yapabilmektedir.

-          Gemici yeterliliğine sahip gemi adamları, Ticari Sürat Motorlarını sevk ve idare edebilmektedir.

Aşağıda ki şartları sağlayan herkes GEMİCİ yeterliğini alabilmektedir.
1- 30 günlük GEMİCİ Eğitimini tamamlamak

2- İdarece yapılan Gemici sınavında başarılı olmak

3- 17 yaşını tamamlamış olmak

Gemici yeterliğini alanlar, haricen 4 temel denizden güvenlik eğitimi almazlar ve 6 aylık hizmetleri sonunda Seyir Vardiyası Tutma ve Cankurtarma Araçları Kullanma Yeterliği Belgelerini alırlar.

SEYİR
Vardiya Düzenlemeleri ve Yöntemleri
Manyetik pusula ve cayro pusulanın kullanımı.
Dümen tutma ve Dümeni Oto-Pilota ya da El kumandasına geçirme
Dümen komutlarını Türkçe ve İngilizce olarak anlayıp uygulayabilmek.
Tam bir görme ve işitme gözcülüğünün gereklerini yerine getirebilme.
İşaret ve sistemler
Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları ile ilgili temel bilgiler(COLREG)
Fenerler ve şamandıralar gibi seyir yardımcılarını tanıma ve rapor etme
Güvenli bir seyir vardiyasının tutulması ve izlenmesine katkıda bulunma
Gemi içi haberleşme ve alarm sistemlerini kullanma
Seyir Vardiyasında Dikkat Edilecek Konular
Çatışma ve Karaya Oturma Tehlikelerinin Tanımları ve Sorumluluklarının Açıklanması
Vardiya Zabitiyle Anlaşabilme ve Güvenli Vardiya Tutabilme İçin Gerekli Bilgiler
Köprüüstünün genel yapısı, kullanılan gereçler ve aygıtlar
Acil durum donanımlarının kullanılması
GEMİCİLİK
Gemide kullanılan terimler, gemi ve gemicilikle ilgili tanımlar
Halatlar, her tür bağ, ceviz ve sapanlar
Arma ve selviçeler, bakımları
Irgat, demir ve kilitler bakım ve tutumları
Demirleme terimleri, kumanda ve işaretleri
Geminin genel olarak yapısı
Yük donanımları ve bakım tutumu
Taşıyıcı ve yükleyiciler
Adi dümen donanımı ve bakım tutumu
Ambarlar, ambar temizliği, yüklerin istifi ve bağlanması
Tehlikeli yüklerin taşınması
Sintine ve tankların bakımı
Sintine ve tank iskandillerini alma
Raspa ve boya teknikleri
Güverte makineleri ve bakım tutumu
DENİZDE GÜVENLİK
KONU BAŞLIKLARI
Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi
Can kurtarma araçların kullanma yeterliği eğitimi
Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi
Temel ilk yardım eğitimi
Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi
Deniz kirliliği ve çevre
Can kurtarma araçları bakım ve tutumu