Yat Kaptanı Belgesi

Yat Kaptanı Nedir ?

Uluslar arası sefer yapan ticari ve özel tüm yatlarda kaptanlık yapabilmek için gerekli olan yeterlilik Yat Kaptanı Yeterliliğidir.

Yat Kaptanı Yeterliliği ile Hangi Gemilerde Kaptanlık Yapılabilir ?

1. Yat sınıfına giren tüm teknelerde (Sefer bölgesi, uzunluk, groston, taşıma kapasitesi sınırı olmaksızın)
2. Tüm Yolcu Motorları

Kimler Yat Kaptanı Olabilir ?

• Yat Kaptanı Eğitimini alan, Temel denizde güvenlik belgelerine ve cankurtaran araçları kullanma yeterliği ne sahip olan
• Tahditli telsiz operatörü veya  Kısa Mesafe Telsiz Operatörü belgesine sahip olan
• Yat Kaptanı Sınavında başarılı olan

HERKES doğrudan YAT KAPTANI olabilir.

Nasıl Yat Kaptanı Olunur ?

Yat Kaptanı olabilmeniz için ilk yapmanız gereken Yat kaptanlığı Kursuna müracaat etmektir. Zorunlu 4 aylık eğitim sonrası Yat Kaptanı eğitimini tamamladıktan sonra Yat Kaptanı Sınavında başarılı olmanız halinde Yat Kaptanı Belgesine sahip olabilirsiniz.

Eğitim Süresi ve İçeriği

İçeriği, Denizcilik Müsteşarlığı Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirlenmiş, en az 350 saat ve 4 ay süren Yat Kaptanlığı Kursu’nun neticesinde,Yat sınıfı tüm teknelerde sınırsız mesafede kaptanlık yapabilme yeterliliğine sahip olunan yat kaptanlığı eğitimlerinin içeriği aşağıdaki gibidir.

1 SEYİR

– Yerküresinin tanıtımı
– Silindirik düz projeksiyon sistemi
– Denizde uzaklık ölçümleri
– Harita bilgisi, semboller ve kısaltmalar
– Deniz haritaları
– Harita katalogları
– Harita ölçekleri
– Denizcilere ilanlar ve harita düzeltmeleri
– Yön kavramı
– Tabi ve yapay sapma ve kullanımı
– Manyetik pusula bilgisi
– Cayro pusula bilgisi
– Otomatik pilot
– Paraketeler
– İskandiller
– Uydu seyir sistemleri
– Navtex
– Radar ve radar gözlem
– Kıyı seyri ve mevki koyma yöntemleri
– Akıntı seyri
– Fenerler
– Şamandıralar
– Seyirle ilgili yayınlar

2 GEMİCİLİK

Gemicilik Bilgisi
– Yat tanımı ve temel bilgiler
– Motorlu ve yelkenli yat donanımları
– Güverte donanımı
– Tekne bakımı
– Raspa, macun ve boya işleri

Tekne Kullanma
– Motorlu tekne manevrasını etkileyen etkenler
– Yelkenli tekne manevrasını etkileyen etkenler
– Demirleme
– Yanaşma ve kalkma
– Denize adam düşmesi
– Motorlu tekne kullanma
– Yelkenli tekne kullanma
- Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları
– COLREG içeriği ve uygulanması

3 DENİZDE HABERLEŞME

– Görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri
– İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin kullanımı (SMCP)
– Uluslararası İşaret Kodu kitabının kullanılması
– VHF haberleşmesi
– Radyo telefon haberleşmesi

4 METEOROLOJİ

– Meteoroloji aletleri ve kullanılmaları
– Meteorolojik elemanlar
– Cephe sistemleri
– Hava raporları ve hava tahmini

5 DENİZDE GÜVENLİK

– Denizde kişisel sağ kalma eğitimi
– İlkyardım temel eğitimi
– Yangınla mücadele temel eğitimi
– Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi
– Can kurtarma araçlarını kifayetli kullanmı

6 DENİZ HUKUKU

– Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi
– MARPOL 73/78 ve deniz kirliliği ile ilgili ulusal gerekler
– Limanlar Yasası
– Liman giriş çıkış belgeleri ve işlemleri
– Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
– Kabotaj Yasası
– Harçlar Yasası’nın ilgili gerekleri
– Deniz İş Yasası
– Yatlarla İlgili Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Mevzuatı
– Gümrük ve kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili kanunlar hakkında bilgi
– Ceza ve ceza usul yasalarının denizciliği ilgilendiren gerekleri
– Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları
– Gemi ile ilgili gemide taşınacak belgeler
– Sigorta ve deniz sigortası

7 MOTOR BİLGİSİ

– Spor ve gezi teknelerinde kullanılan benzin ve dizel motorları
– Temel elektrik ve gemi elektriği

8 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ

– Temel İngilizce
– Denizcilik İngilizcesi