Sınırlı Vardiya Zabitliği

Sınırlı Vardiya Zabitliği Nedir ?

Usta Gemici ve Güverte Lostromosunun üstünde yer alan en alt seviye zabitan yeterliliğidir.
Sınırlı Vardiya Zabiti Yeterliliği ile Hangi Gemilerde Çalışılabilir ?

500 GRT’den küçük gemilerde ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen gemi adamları olarak tanımlanan Sınırlı Vardiya Zabiti olabilmek için, STCW 78/95 Konvansiyonu gereği AII/3 müfredatınca eğitim alınmaktadır.

Sınırlı Vardiya Zabiti Yeterliliği ile;

1- Liman Seferi bölgesinde çalışan Yolcu Motorlarında
2- Liman Seferi bölgesinde çalışan 200 Gt.’dan küçük Yolcu ve Yük Gemilerinde
3- Kabotaj hattında çalışan Balıkçı Gemilerinde
4- Kabotaj Sefer bölgesinde çalışan tüm Yatlarda
5- Liman Seferi bölgesinde çalışan 20 Metreden küçük hizmet gemilerinde

Kaptan olarak görev alınabilmektedir.

Kimler Sınırlı Vardiya Zabiti Olabilir ?

Usta Gemici Yeterliliği ile 1 yıl, veya Gemici Yeterliliği ile 2 yıl deniz hizmeti olanlar Sınırlı Vardiya Zabitliği Eğitimlerine katılarak Sınırlı Vardiya Zabiti olabilirler.

Gemi adamları yönetmeliği bu konu ile ilgili aşağıdaki tanımlamayı getirmiştir.

-En az ilköğretim okul mezunu olan vardiyadan sorumlu güverte sınıfı  gemiadamları ile yat kaptanı veya balıkçı gemisi kaptanı yeterliği ile üç yıllık deniz hizmetine sahip bulunmak ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun ve İdarenin onayladığı eğitimi tamamlamak,

Sınırlı Vardiya Zabitliği Eğitimi Süresi:

Kursun süresi 45 iş günü olup, kursta toplam 350 saat ders görülmektedir.

Kurumumuz, yıllık eğitim planı’nda belirlediği zaman dilimlerinde Sınırlı Vardiya Zabitliği Kursları’nı düzenlemektedir. edir.

Kurs İçeriği aşağıdaki gibidir:

1 SEYİR

– Manyetik pusula bilgisi, doğal ve yapay sapma (tabi ve arızi sapma)
– Cayro pusula bilgisi, cayro pusula hatasının rotaya uygulanması
– Merkator projeksiyon
– Harita bilgisi, semboller, kısaltmalar
– Harita düzeltmeleri, denizcilere ilanlar
– Kıyı seyri
– Çeşitli yöntemlerle mevki koyma
– Seyirle ilgili yayın ve haritaları kullanabilme
– Gemi raporlama sistemleri
– Fenerler, şamandıralar ve diğer seyir yardımcıları
– Parakete, iskandil, radar ve radar plotlama
–   Elektronik seyir cihazlarının kullanılması (Loran-C, Satellite, GPS, Navteks vs.)

2 GEMİCİLİK

– COLREG içeriği ve uygulanması
– Güverte donanımı ve kullanımı
– Tekne bakımı, raspa ve boya işleri
– Gemi manevrasını etkileyen etkenler
– Dönüş dairesi ve durma uzaklığı
– Demirleme
– Yanaşma ve kalkma

3 DENİZDE HABERLEŞME

– Görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri
– İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin kullanımı (SMCP)
– Uluslararası İşaret Kodu kitabının kullanılması
– VHF haberleşmesi
- Radyo telefon haberleşmesi

4 YÜK İŞLEMLERİ, GEMİ YAPISI VE DENGESİ

– Gemi teknesi ve özellikleri
– Güverte donanımı
– Yükleme hattı ve markalama, plimsol markası ve kana (draft) rakamları
– Deplasman hesabı, draft sörvey
– Yüzdürme kuvveti
– Deniz suyu yoğunluğunun etkisi
– Ağırlık merkezinin hareketi
– Serbest yüzey etkisi
– Trim hesabı ve düzeltmesi
– Kuru yük elleçleme donanımları
– Kuru yük işlemleri
– Dökme yükler
– Tahıl yükü
– Teklikeli yükler
– Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu olan IMGD’nin kullanılması
– Tankercilik
- Yük istif ve yük hesapları

5 METEOROLOJİ

– Barometre, termometre ve gemideki diğer meteorolojik aletlerin kullanımı ile ölçüm değerlerinin yorumu
– Başlıca basınç sistemlerinin özellikleri
– Hava gözlemlerinin kaydı ve rapor edilmesi
– Limanların genel meteorolojik koşulları
– Fırtına uyarı işaretleri ve hava raporlarının değerlendirilmesi
– Limanların genel meteorolojik koşulları
- Elde edilen meteorolojik bilgilerin yorumu

6 DENİZDE GÜVENLİK

– Acil durumlarda yolcuların korunması için tedbirler
– İlk hasar denetimi ve hasar kontrolleri
– Çatışmanın ardından yapılması gereken işlemler, çatışma sonrası alınacak önlemler
– Oturmanın ardından yapılması gereken işlemler
– Geminin karaya oturması ya da oturtulmasında alınacak önlemler
– Oturmanın ardından yapılması gereken işlemler
– Yangın, yangın önlemleri, yangınla savaşım
– Yangın sonrası alınacak önlemler
– Gemiyi terk
– Acil durum dümen donanımı
– Yedekleme ve yedeklenme yöntem ve donanımları
– Denize adam düşmesi durumunda yapılacaklar, denizdeki insanın kurtarılması
– Tehlikedeki gemilere yardım
– Limanda çıkabilecek acil durumlara karşıalınacak tedbirler ve yapılacak işlemler
– Cankurtarma gereçleri ve donanımları
– İlk yardım
– Arama ve kurtarma (MERSAR kitabının içeriğinin öğrenilmesi)
- Deniz kirliliğini önleme yöntemleri

7 DENİZ HUKUKU

– Denizde can güvenliği ve deniz çevresinin korunması konusuna ilişkin İMO Sözleşmeleri
(SOLAS, MARPOL) ve uygulanmalarını ilişkin temel bilgiler
– Denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri
– Limanlar yasası
– Harçlar yasasının ilgili gerekleri
– Deniz iş yasası
– Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları
– Deniz kazaları ve çatma
– Avaryalar
– Kurtarma yardım
– Gemi ile ilgili gemide taşınacak belgeler
– Sigorta ve deniz sigortası